Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

اقدامات طلایه در خصوص آموزش

در دنیای کنونی با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی، نیاز به نیروی ماهر و آشنا به فنون جدید پیش از بیش احساس می گردد. در همین رابطه آموزش یکی از فرآیندهای لازم و ضروری جهت ارتقائ سطح فنی و مهارتی کارکنان در یک سازمان بوده که هدف اصلی آن ایجاد تغییر در افراد آموزش گیرنده می باشد. این تغییرات میتواند در هر یک از سه دامنه دانش، مهارت علمی و نگرش ایجاد گردد که ایجاد این تغییرات مستلزم تهیه و اجرای یک برنامه آموزشی مدون و منسجم می باشد. به همین منظور مجتمع صنعتی طلایه با درک این نیاز اقدام به برگزاری دوره های آموزشی برنامه ریزی شده بر اساس نیاز واحد های مختلف نموده است.

این فعالیت های آموزشی شامل آموزش های بدو ورود، حین کار، آموزش های نیازسنجی شده در تقویم آموزشی سالانه و … بوده و صلاحیت کارکنان و اثربخشی دوره های آموزشی به طور مدام، توسط واحد آموزش مورد ارزیابی قرار می گیرد. جهت انجام بهتر اهداف فوق، طلایه، در سال ۹۰ اقدام به ساخت و تجهیز سالن آموزش نموده است.

Example Ad #2 (only visible for logged-in visitors)

این مجتمع در راستای ارتقاء دانش فنی کارشناسان و پیمانکاران ایرانی وخارجی و استفاده بهینه از لوازم انشعاب آب و فاضلاب از سال ۸۶ اقدام به برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی نموده که با استقبال بسیار خوبی همراه بوده است. طلایه به منظور اعتبار بخشی به دوره ها و کارگاه های آموزشی در سال ۱۳۸۹ در خواست نظارت سازمان فنی و حرفه ای و صدور گوهی توسط این سازمان را ارائه داد که این امر منجر به تدوین ۳ استاندارد آموزشی در سازمان فنی و حرفه ای در رابطه با روش های نصب و بهره برداری کیت های انشعاب آب و فاضلاب و عقد تفاهم نامه همکاری با این سازمان گردید.

کارگاه آموزشی

talayeh.ind80@gmail.com
https://www.instagram.com/talayehind122
t.me.tic-ind