تحقیق و توسعه
Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

واحد تحقیق و توسعه طلایه:

امروزه R&D تاثیر مستقیمی بر نوآوری،بهره وری، کیفیت، سطح استاندارد زندگی ، سهم بازار و نیز دیگر عواملی که در افزایش توان رقابتی سازمان ها موثر هستند دارد.
با ظهور پدیده جهانی شدن ،روش های کسب تکنولوژی نیز تغییر کرده و روش های جدیدی خلق گردیده که به کشورها و سازمانها امکان دستیابی به تحقیقات در سطوح مختلف را می دهد.

 

واحد تحقیق و توسعه مجتمع صنعتی طلایه متشکل از بخش های مختلف از قبیل:

Example Ad #2 (only visible for logged-in visitors)
  • مهندسی محصول
  • مهندسی مواد
  • اتوماسیون
  • MIS
  • IT

می باشد.

این واحد با هدف ایجاد فناوری و کشف دانش جدید در خصوص محصولات، فرآیندها و خدمات و استفاده از این دانش در جهت ایجاد محصولات، فرآینده های جدید و بهبودیافته ، توانسته است بسیاری از نیازهای صنعت آب و فاضلاب کشور را برطرف سازد.
هم اکنون این مجتمع به لحاظ کیفیت بالای محصولات و نیز ابتکار و نوآوری در طراحی و ساخت محصولات جدیدو باتولیدبیش از ۴۳۰ محصول متنوع همواره مورد تأیید مراجع ذیربط، متخصصان و مصرف کنندگان بوده و تا کنون موفق به ثبت تعداد زیادی نوآوری و اختراع و کسب۲۶ عنوان برتر از نمایشگاهها وجشنواره های کشوری از جمله سازمان نوآوربرتر، مدیر نوآور برتر ،کارآفرین برتر ملی ،برگزیده طرح برترکشوری و واحد تحقیق و توسعه نمونه گردیده است.

talayeh.ind80@gmail.com
https://www.instagram.com/talayehind122
t.me.tic-ind