آزمون‌های متداول درتست لوله

آزمون‌های متداول در تست لوله:

عناوین آزمون های متداول در تست و تولید لوله به شرح ذیل می باشد:
۱. شاخص جریان مذاب (ISO 1133)
۲. تعیین چگالی(ISO 1183)
۳.تعیین درصد کربن (ASTM D 1603)
۴.تست کشش ( BS2782-EN63-ASTM D 2412)
۵. آزمون فشار هیدرواستاتیک(EN 921)
۶. آزمون فشار ترکیدگی (ASTM D 1599)
۷. آزمون برگشت حرارتی (ISO 2505)
۸.اندازه گیری ابعاد و بررسی ظاهری لوله (ISO 11922)
۹.آزمونO.I.T
۱۰.آزمایش فشردن(ISO-4437و EN-12106)
۱۱.آزمون دانسیته

۱- شاخص جریان مذاب (ISO 1133)
در این آزمون که به نام آزمون MFI یا MFR می باشد، سرعت جریان ذوب مواد در دما و زمان ثابت مطابق با استانداردهای INSO 6980 و ISO 1133 اندازه گیری می شود تا از نتایج حاصل، چگونگی رفتار مواد و سهولت فرآیند پذیری و جریان یابی مواد در فرآیندهای شکل دهی مختلف مشخص گردد.
این آزمون برای مواد اولیه (جهت تائید کیفیت مواد) و نیز بر روی محصول انجام می شود.
مقدار MFI در PP پلی پروپیلن، نباید بیش تر از ۳۰% با MFI ماده اولیه تفاوت داشته باشد.
مقدار MFI در PE پلی اتیلن، نباید بیش تر از ۲۰% با MFI ماده اولیه تفاوت داشته باشد.
دستگاه مورد استفاده جهت این آزمون PLASTOMETER بوده که مطابق استانداردهای مذکور طراحی و ساخته شده است.

شاخص جریان مذاب
این آزمون تحت عنوان “اندازه گیری نرخ جریان جرمی مذاب(MFR) روش الف” در آزمایشگاه اکرودیته طلایه قابل انجام می باشد.
جهت ثبت درخواست انجام آزمون و یا دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۲- تعیین چگالی(ISO 1183)
چگالی مواد اولیه و نیز چگالی محصول به روش شناورسازی با استفاده از ترازوی دقیق و سیالی با دانسیته معین، تعیین می‌گردد.

ترازوی دیجیتال
جهت ثبت درخواست انجام آزمون و یا دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۳- تعیین درصد کربن یا دوده (ASTM D 1603)

اندازه گیری درصد دوده و فیلر مواد اولیه و محصول نهایی براساس استاندارد ISO 6964 و ISIRI 7175-2 میزان کربن در مواد اولیه و محصول نهائی تعیین می گردد.بدین منظور مقدار معینی از مواد اولیه، در کوره ای تا دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد، تحت اثر گاز نیتروژن خالص پیرولیز شده و میزان کربن به جا مانده تحت اثر اکسیژن، سوزانده می شود تا درصد خاکستر (مواد افزودنی) در نمونه اولیه تعیین گردد.

درصد مجاز کربن در لوله پلی اتیلن ۲ الی ۲.۵ درصد وزنی بوده و بایستی به طور یکنواخت در سراسر آن توزیع شده باشد.
* در مناطقی که تجمع کربن بیش از درصد مجاز باشد، تمرکز تنش به وجود خواهد آمد و لوله آسیب پذیر می گردد و در صورتیکه میزان کربن کمتر از حد مجاز باشد، استحکام لوله در برابر اشعه ماورائ بنفش خورشید کاهش خواهد یافت.
این آزمون توسط دستگاه کوره الکتریکی مطابق با استانداردهای ISIRI 7175-2 و ISO 6964 انجام می گیرد.

کوره الکتریکی
این آزمون در آزمایشگاه اکرودیته طلایه قابل انجام می باشد.
جهت ثبت درخواست انجام آزمون و یا دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۴- آزمون کشش ( BS2782-EN63-ASTM D 2412)
با استفاده از دستگاه‌های تخصصی موجود در آزمایشگاه اکرودیته طلایه، خواص مکانیکی لوله های پلی اتیلن، از جمله حداکثر استحکام در برابر بار خارجی ، میزان تغییر طول در نقطه پارگی، تعیین ضریب الاستیسیته و میزان خمش تحت اثر بارهای سه نقطه ای را می توان اندازه گیری کرد و با توجه به نتایج حاصل از آزمون فوق، می توان چگونگی عملکرد محصول را در شرایط عملیات بررسی نمود.
آزمون فوق مطابـق با استانـداردهای ISIRI 6621 و ASTM D638 و ISO 6259 انجام می گیرد.
این آزمون در آزمایشگاه اکرودیته طلایه قابل انجام می باشد.
جهت ثبت درخواست انجام آزمون و یا دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۵- آزمون فشار هیدرواستاتیک(EN 921)
به منظور بررسی استحکام محصول در برابر فشارهای هیدرواستاتیکی، آزمون فوق انجام می پذیرد.
در این آزمایش نمونه های تحت فشار داخلی ثابتی قرار داده می‌شوند
پیدایش هرگونه نقص در نمونه ها (ترکیدگی، بادکردگی، تورم موضعی، نشتی و ترک های مویی) به معنای مردود بودن محصول می‌باشد.
آزمون مذکور جهت کلیه لوله ها، شیرآلات، اتصالات، مقسم ها و کمربندها مطابق با استانداردهای
, INSO 14474, ISIRI 3664, INSO 14427 ISIRI 8996 در آزمایشگاه اکرودیته طلایه قابل انجام می باشد.

تست هیدرواستاتیک

اتصال فشاری با محل اتصال مکانیکی برای لوله های تحت فشار در سامانه آبرسانی ( انواع اتصالات)

آزمون های مربوط به اتصالات آب بر اساس استاندارد های INSO 14474 و ISO 14236 انجام می گیرد که این آزمون ها به منظور انطباق اتصالات آب از لحاظ ( آببندی اتصالات، جنس و ابعاد اتصالات و …) بر اساس استاندارد های مذکور صورت می گیرد .
لوله های پلی اتیلن برای کاربردهای آبرسانی

کلیه آزمون های مربوط به لوله های پلی اتیلن بر اساس INSO 14427 انجام می گیرد که این آزمون ها به منظور بررسی انطباق لوله ها از لحاظ (ابعاد و تحمل فشار هیدرواستاتیک لوله ها، تعیین مواد اولیه لوله ها و….) با استاندارد مذکور صورت می گیرد.

جهت ثبت درخواست انجام آزمون و یا دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۶- آزمون فشار ترکیدگی (ASTM D 1599)
در این آزمون نمونه های لوله در حوضچه ای با دمای ثابت ۲۳ درجه سانتیگراد شناور شده سپس تحت اثر فشار داخلی افزاینده قرار می گیرد، به گونه ای که در طی زمان ۶۰ الی ۷۰ ثانیه، دچار تورم و پس از آن ترکیدگی گردد.
لوله‌ای که بامواد مرغوب و فرایند صحیح تولید شده باشد دچار تغییر شکل پلاستیکی شده و باد می کند و سپس به صورت نوک منقاری دچار ترکیدگی می شود، در این حالت مقطع شکست عمود بر محور طولی لوله می باشد.
لوله ای که بدون بادکردگی دچار ترکیدگی و یا شکاف طولی گردد مردود و غیر قابل مصرف می باشد.
این آزمون در آزمایشگاه اکرودیته طلایه قابل انجام می باشد.

جهت ثبت درخواست انجام آزمون و یا دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۷- آزمون برگشت حرارتی (ISO 2505)

در این آزمون نمونه هایی به طول تقریبی ۳۰ سانتی متر را درون آونی، با سیرکولاسیون هوای داغ (۲+۱۱۰) درجه سانتیگراد به مدت یک الی سه ساعت (باتوجه به ضخامت جداره لوله) قرار داده و پس از سرد شدن به گونه ای است که طول لوله، کمتر از حالت اولیه در دمای نرمال خواهد شد، که این رفتار در لوله های نصب شده می تواند منجر به تغییر در گردی لوله گردد، لذا با آزمون فوق حد مجاز تغییرات طولی(حداکثر تا ۳%) در آزمایشگاه بررسی می شود.

این آزمون در آزمایشگاه اکرودیته طلایه قابل انجام می باشد.

جهت ثبت درخواست انجام آزمون و یا دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۸- اندازه گیری ابعاد و بررسی ظاهری لوله (ISO 11922)
لوله های پلی اتیلن باید عاری از هرگونه ناصافی (داخلی و سطحی) و خلل و فرج عمیق باشند فرورفتگی های جزئی به شرط آنکه ضخامت را تا کمتر از حد مجاز کاهش ندهند، قابل چشم پوشی می باشد.
• تعیین دقیق ضخامت جداره لوله، با استفاده از کولیس های کالیبره در مقطع برش و ضخامت سنج اولتراسونیک در طول یک شاخه لوله.
• قطر خارجی لوله با استفاده از نوارهای فلزی مدرج (سیکرومتر) و در طول یک شاخه از لوله، اندازه گیری شده و مقدار متوسط آن، گزارش می گردد.
• طبق استاندارد میزان تغییر شکل در مقطع لوله و خارج شدن از گردی (OVALITY) پس از تولید لوله اندازه گیری می شود، حد مجاز این نواسانات با توجه به قطر خارجی لوله مشخص می شود.
لازم به توضیح است که لوله پلی اتیلن به دلیل ماهیت انعطاف پذیر خود، به هنگام حمل و نقل و نصب دچار تغییر شکل می گردد که این حالت پس از انجام عملیات اتصال رفع شده و در مراحل بعد، پس از کارگزاری و حرکت سیال در داخل لوله و اعمال فشار، کاملا” به شکل اولیه خود باز می گردد.
این آزمون تحت عنوان روش اندازه گیری ابعادی لوله های پلاستیکی در آزمایشگاه اکرودیته طلایه قابل انجام می باشد.( ISIRI 2412)

جهت ثبت درخواست انجام آزمون و یا دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

 

۹- آزمون O.I.T (بررسی اکسایش ماده اولیه)

Oxidation Reduction Times
آزمون تعیین زمان القاء اکسایش به منظور تعیین میزان پایداری حرارتی پلاستیک ها که مطابق با استانداردهای ISIRI 7186-6 , ISO 11357-6 توسط دستگاه DSC (روش گرماسنجی رویش تفاضلی)انجام می گیرد.
(DSC (Differential Scanning Calorimetry

کالیمتری
طبق استاندارد مذکور زمان تخریب پلی اتیلن نباید کمتر از ۲۰ دقیقه باشد.
این آزمون در آزمایشگاه اکرودیته طلایه قابل انجام می باشد.

جهت ثبت درخواست انجام آزمون و یا دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۰- آزمون فشردن ISO-4437 و EN-12106
در این آزمون نمونه های به طول ۸ برابر قطر اسمی لوله تهیه و به مدت ۱۰ ساعت در آب صفر درجه قرار داده می شود. پس از فشرده شدن لوله مذکور توسط دستگاه SQUEEZER، به مدت ۱ ساعت توسط دستگاه RE-Rounding به حالت اولیه برگردانده می شود. سپس با بسته شدن دو سر لوله توسط کپ به مدت ۱۰۰۰ ساعت در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد تحت فشار ۸ بار قرار می گیرد. طبق استاندارد فوق نباید کوچکترین خللی در لوله ایجاد شود.

 

۱۱-آزمون دانسیته

چگالی یا دانسیته محصول نهایی با غوطه ورسازی در سیال مشخص شده در استاندارد ISIRI 7090 و بوسیله کیت دانسیته و ترازوی آنالیتیکال انجام می شود.
در این آزمون دانسیته پلاستیک های غیر اسفنجی به روش غوطه وری سیالی با دانسیته معین و مطابق با استانداردهایISIRI 7090-1 و ISO 1183-1 انجام می گیرد.
این آزمون مطابق با استانداردهایISIRI 7090-1 و ISO 1183-1 در آزمایشگاه اکرودیته طلایه توسط دستگاه کیت دانسیته قابل انجام می باشد.

 

آزمایشگاه تخصصی انشعابات آب و فاضلاب طلایه
کپی برداری از مطالب فوق بدون ذکر نام آزمایشگاه طلایه مجاز نمی باشد.