استاندارد و رده بندی دریچه ها
Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

استاندارد و رده بندی دریچه ها:

کلیه دریچه های تولیدی بایستی منطبق بر استاندارد بین المللی BS EN124 و استاندارد ملی INSO14976 باشند.
استاندارد مذکور، دریچه ها را بر اساس محل نصب در شش کلاس مختلف رده بندی می کند.

 

Class A15
• دریچه های با نیروی قابل تحمل ۱/۵ تن
• قابل استفاده در پیاده روها

Example Ad #2 (only visible for logged-in visitors)

A15-Talayeh

مشاهده دریچه کنتورهای طلایه در Class A15 در انواع چدنی-تمام پلیمری-کلاف پلیمری و درب چدنی

Class B125
• دریچه های با تحمل نیروی ۱۲/۵ تن
• قابل استفاده در محل پارک خودروها و پیاده روهایی که به ندرت خودروها عبور می کنند.
دریچه منهول

مشاهده دریچه مستطیلی و دریچه آبرو طلایه در کلاس B125

Class C250
• دریچه های با تحمل نیروی ۲۵ تن
• قابل استفاده برای محل هایی که بیشتر از ۰/۵ متر با خیابان فاصله ندارند.

دریچه فاضلاب

مشاهده دریچه مستطیلی و دریچه آبرو طلایه در کلاس C250

Class D400
• دریچه هایی با تحمل ۴۰ تن بار
• قابل استفاده در محل های عبور خودروها، شانه های محکم خاکی.

دریچه فاضلاب

مشاهده دریچه های منهول، دریچه مستطیلی و دریچه آبرو طلایه در کلاس D400

Class E600
• دریچه هایی با تحمل ۶۰ تن بار
• قابل استفاده در محل هایی با بار سنگین مانند بنادر و غیره.

دریچه E600

Class F900
• دریچه هایی با قدرت تحمل ۹۰ تن بار
• قابل استفاده در محل هایی با وسایل نقلیه بسیار سنگین (مکان هایی از قبیل سطح فرودگاه ها و غیره).

دریچه فرودگاهها

 استفاده از مطالب با ذکر نام مجتمع صنعتی طلایه بلامانع می باشد.

 

talayeh.ind80@gmail.com
https://www.instagram.com/talayehind122
t.me.tic-ind