چرخه کیفیت

چرخه کیفیت(طرح پیشنهادی طلایه):

یکی از معضلات شبکه های توزیع و انشعابات آب، کثرت اتفاقات این حوزه و نشت و هدررفت آب می باشدکه دغدغه امروز مسئولین و نیز شهروندان است.
ما معتقدیم بخشی از این مسئله ناشی از عوامل گوناگونی است که در نصب انشعاب دخالت مستقیم دارند و تاکنون به اندازه کافی بدان توجه نگردیده است.
طلایه با بررسی کلیه جوانب این مسئله، عوامل موثر در ارتقـاء کیفیت انشعـاب را جهت جلوگیری از هدررفت آب و هزینه ها برای اولین بار با عنوان چرخه کیفیت انشعاب مطرح نموده است.
در این چرخه راهکارهایی عملی و کاربردی در جهت رفع نواقص و ارتقاء کیفیت پیشنهاد و تاکید گردیده که با توجه و بکارگیری این راهکارها می توان به کیفیت مورد نظر در انشـعابات دست یافت. این طرح اولیـن بار طی گزارش عارضـه یابی انشعابات جهت مدیر عامل محترم آبفای تهران و پیرو آن در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب کشور و نیز در دومین جشنواره و نمایشگاه توانمندی های بهره برداری و نگهداری صنعت آب و فاضلاب ارائه و مورد توجه بسیاری از مدیران و مسئولین صنعت آب کشور قرار گرفت.
امید است با توجه بیش از پیش به اصول ذکر شده در این فرآیند، بتوان با مدیریت بهتر انشعابات، بر بخشی از چالش پیش آمده در زمینه نشت و هدررفت آب، تامین کارایی بلندمدت انشعابات و نیز کاهش میزان اتفاقات در انشعابات کشور غلبه کرد.
چرخه کیفیت طلایه

برگزاری صحیح مناقصه: مناقصه بعنوان نقطه شروع تامین هرگونه کالا و خدمات بوده و در حقیقت سنگ بنای فرآیند انشعـابات می باشد و در قانون تقریبا همه جوانب آن جهت انجام یک کار خوب و با صرفه، با تاکید تکراری بر واژه «کیفیت» پیش بینی شده است. جهت تامین کیفیت این فرآیند ابزاری همچون مناقصه دو مرحله ای، ارزیابی فنی بازرگانی، ضریب تاثیر، قیمت تراز شده و…
و حتی شرایط عدم الزام به برگزاری مناقصه و ترک تشریفات را به منظور تامین کیفیت کالا و خدمات مورد مناقصه با در نظر گرفتن شرایطی تعریف نموده است.

روش تامین لوازم: از دیگر عوامل مهم در کیفیت انشعاب روش تامین لوازم است. ارتقاء نگاه از لوازم انشعاب به «بسته و یا کیت انشعاب» به عنوان یک واحد، یکی از عوامل مهم است که ضمن کمک شایان به کیفیت انشعاب، کاهش هزینه و مزایای بسیاری را در زمینه های مختلف برای شرکت های آبفا و شهروندان در پی دارد. مزایایی که هرگز در قالب خریدهای متفرقه کنونی و یا خرید از واسطه ها یا فروشگاه ها محقق نمی گردد.
طلایه با توجه به تجارب گسترده خود طی دو دهه طراحی، تولید و عرضه انواع محصولات و تعاملات گسترده با شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی، این طرح را که در راستای سیاست های دولت محترم و وزارت نیرو مبنی بر برون سپاری فعالیت ها و ایفای نقش صرفاً سیاست گذاری و نظارتی می باشد به عنوان روشی بهینه در تامین کیت های انشعاب تحت عنوان «طرح تامین متمرکز» که همانند طرح های فاینانس داخلی مزایای بسیاری برای شرکت های آبفا دارد پیشنهاد نموده که با استقبال خوبی مواجه گردیده است.
از جمله مزایای این طرح می توان به حصول اطمینان از کیفیت لوازم، ارائه تمام محصولات در بسته بندی مناسب و با برندی واحد و مشخص، کاهش قیمت لوازم انشعاب، حذف بخشی از انبار شرکت های آبفا، کاهش و حذف اقلام مازاد در انبار آبفاها و همچنین کاهش مشکلات مالی شرکت های آبفا و … اشاره کرد. در این طرح تولید کننده کیفی و توانمند با تعامل با شرکت های آبفا، پس از جمع بندی بر روی نوع لوازم کیت انشعاب، نسبت به تحویل آن به صورت یک مجموعه کامل بسته بندی شده و در حداقل زمان ممکن به پیمانکاران و یا مشترکین (تحت نظارت آبفا) اقدام می نماید.

کیفیت لوازم: به نظر می رسد در چرخه انشعاب، موضوع کیفیت لوازم تا حد زیادی قابل حصول بوده و با برخی هزینه ها و تعریف الزامات سخت گیرانه همراه با مدارای منطقی برای تولیدکنندگان می توان به حد قابل قبولی رسید، چرا که اصولا لوازم تا حد زیادی در قالب استانداردهای ملی یا بین المللی تعریف شده و با مقداری تلاش کامل خواهد شد. از سویی کنترل کیفیت لوازم به دلیل تمرکز در یک محل و در چهار دیواری کارخانه تولیدکننده به راحتی قابل پایش و نظارت است.

کیفیت اجرا و نصب: عامل مهم دیگر در کیفیت انشعاب، کیفیت اجرا و نصب است که علیرغم اهمیت بسیار زیاد مورد غفلت قرار گرفته و با توجه به تدوین و وجود الزامات فنی و دستورالعمل نصب در تمامی شرکت های آبفا، متاسفانه عملیات نصب انشعاب به دلایل مختلف بدون توجه و بهره برداری از این دستورالعمل ها صورت می گیرد. در نتیجه بدلیل این بی توجهی و علیرغم بکارگیری لوازمی با کیفیت قابل قبول، آمار اتفاقات و حوادث انشعابات بالاترین درصد را به خود اختصاص داده است که جهت ساماندهی و اصلاح فرایند اجرا و نصب، توجه به مقوله آموزش و بازآموزی افراد پیمانکار و نصاب و تربیت نیروی ماهر و آموزش دیده، تقویت نظارت و واقعی کردن دستمزد نصب در قیاس با الزامات فنی نصب و تکالیف پیمانکاران و بکارگیری نظام فهرست بها ضروری است.

آنچه طرح شد بیان زوایای مختلف جهت ایجاد یک انشعاب با کیفیت است که با توجه به سال ها مطالعات، تجارب و مراودات بسیار طلایه با شرکت های آبفا و عوامل ذیربط در سطح کشور بدست آمده که می توان با توجه و عمل به آنها، شرایط موجود را بهبود و انتظار کاهش اتفاقات، کاهش هدررفت آب و کاهش هزینه های شرکت های آبفا را در سال های متمادی بهره برداری داشت.

واحد تحقیق و توسعه مجتمع صنعتی طلایه