برای اطلاع از وضعیت شکایت نامه ، لطفا شماره پیگیری آن را در قسمت " کد پیگیری " وارد نمایید.
کد پیگیری:
 
talayeh.ind80@gmail.com
https://www.instagram.com/talayehind1220
t.me.tic-ind20