Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

با توجه به گستردگی و تنوع تخصص ها در مجتمع صنعتی طلایه، علاوه بر استخدام های دوره ای که عموما از طریق روزنامه ها و وب سایت ها آگهی می گردد، گاها فرصت های شغلی مناسبی در شرکت ایجاد می گردد که واحد مربوطه با بررسی رزومه های متقاضیان اقدام به جذب نیرو می نماید.

بنابراین چنانچه درخواست همکاری با مجتمع صنعتی طلایه را دارید می توانید فرم استخدامی زیر را دریافت نموده و پس از تکمیل، آن را به ایمیل زیر ارسال نمائید تا در صورت نیاز به تخصص شما، با شما تماس حاصل نمائیم.

به امید اینکه در آینده ای نزدیک شما را در جمع صمیمی مجتمع صنعتی طلایه ببینیم.

Example Ad #2 (only visible for logged-in visitors)

دریافت فرم استخدامی

لطفا فرم استخدامی فوق را دریافت نموده و پس از تکمیل آن را از طریق فرم زیر ارسال نمائید.

 

talayeh.ind80@gmail.com
https://www.instagram.com/talayehind122
t.me.tic-ind