Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

آزمایشگاه اکرودیته طلایه (عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی کشور):

آزمایشگاه اکرودیته طلایه

با توجه به تنوع محصولات موجود در بازار، سطح کیفی یک محصول می تواند نقش بسزایی را در میزان موفقیت آن ایفا نماید. یکی از اهداف استراتژیک طلایه در راستای افزایش سهم خود از بازار، حفظ و ارتقائ سطح کیفی محصولات تولیدی می باشد. در این راستا با توجه به امکانات و تجهیزات پیشرفته بکارگرفته شده در آزمایشگاه مجتمع صنعتی طلایه، کلیه آزمون ها و فراینـدهای پایش کیفی محصولات با نظـارت کامـل کارشنـاسـان خبـره تحت گواهینامه های ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ و ۱۰۰۰۲:۲۰۰۴ انجام می گیرد. در همین راستا آزمایشگاه طلایه موفق به دریافت گواهینامه ISO/IEC 17025 (آزمایشگاه اکرودیته) از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) گردیده و همچنین به عنوان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد ایران می باشد .

این مجموعه با ارائه خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی می تواند به عنوان آزمایشگاه مرجع پاسخگوی نیاز این صنعت و مصرف کنندگان باشد.

Example Ad #2 (only visible for logged-in visitors)

خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه طلایه :

 • کلیه آزمون های کمربند های انشعاب مطابق استاندارد های ISIRI 8996 – ISO 13460
 • کلیه آزمون های پله های منهول مطابق استاندارد های ISIRI 12027 – BSEN 13101
 • کلیه آزمون های آببندی کیت انشعاب فاضلاب(انواع انشعابگیر،سیفون،شیرخودکار…..) مطابق استاندارد های BSEN 1053 – EN 1852
 • کلیه آزمون های آببندی کیت انشعاب آب(انواع اتصالات، شیرآلات انشعاب و…..) مطابق استانداردهای ISIRI 14474 – ISIRI 3664
 • کلیه آزمون های لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در آ برسانی مطابق استاندارد ISIRI 14427 – ISO 4427
 • کلیه آزمونهای بارگذاری حوضچه های کنتور و دریچه های بازدید مطابق استانداردهای BS 5834 – EN 124
 • تعیین پایداری حرارتی پلیمر ها و تعیین پایه مواد پلیمری به روش DSC مطابق استاندارد ISIRI 7176
 • اندازه گیری درصد دوده و فیلر مواد پلیمری مطابق استاندارد ۷۱۷۵ ISIRI
 • تعیین نرخ جریان جرمی مذاب مطابق استاندارد ISO 1133 – ISIRI 6980
 • بررسی اثرات گرمایش بر روی پلیمرها مطابق استاندارد ISIRI 12175
 • آزمون دانسیته مطابق استاندارد ISIRI 7090
 • آزمون سختی به روش shore مطابق استاندارد ISIRI 1993
talayeh.ind80@gmail.com
https://www.instagram.com/talayehind122
t.me.tic-ind