دریافت لوح شایسته تقدیر عالی از کمیته فنی سیزدهمین نمایشگاه صنعت آب تهران
Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

پیرو استقبال بازدیدکنندگان در سیزدهمین نمایشگاه صنعت آب تهران از غرفه طلایه و  ارائه اطلاعات مفید و دقیق به بازدید کنندگان

مجتمع صنعتی طلایه موفق به دریافت لوح شایسته تقدیر عالی  از کمیته فنی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب تهران شد.

 

talayeh.ind80@gmail.com
https://www.instagram.com/talayehind122
t.me.tic-ind