شرکت در هشتمین نمایشگاه صنعت آب – تهران دیماه ۹۱

شرکت در هشتمین نمایشگاه صنعت آب – تهران دیماه ۹۱:

مجتمع صنعتی طلایه بزرگترین تولید کننده کیت های انشعاب آب، فاضلاب و تجهیزات فاضلاب شهری مقدم شما را در هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب تهران گرامی می دارد.

زمان بازدید: ۸ الی ۱۱ دیماه ۹۱
ساعت بازدید:۹ الی ۱۶
مکان:نمایشگاه بین المللی تهران – سالن آلمان (۳۸)

روابط عمومی مجتمع صنعتی طلایه