چهاردهمین نمایشگاه صنعت آب تهران
Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

“مجتمع صنعتی طلایه”  بزرگترین طراح و تولید کننده کیت های کامل انشعاب آب، فاضلاب و کنتور مقدم شما سروران گرامی را در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات فاضلاب تهران گرامی می دارد.

زمان: ۱۱ الی ۱۴ مهرماه ۱۳۹۷

مکان: تهران -محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران   –   سالن ۳۸ ، شماره ۴۴۵

Example Ad #2 (only visible for logged-in visitors)

14th

talayeh.ind80@gmail.com
https://www.instagram.com/talayehind122
t.me.tic-ind