معرفی طلایه به عنوان کارآفرین ملی در رسانه ملی :
مهندس محمدرضا رحمانی، مدیرعامل مجتمع صنعتی طلایه به عنوان کارآفرین برتر ملی و نماینده برتر صنعت آب و فاضلاب به دعوت شبکه ملی در برنامه پایش حضور بهم رسانید.
این برنامه به معرفی کارآفرینان برتر ملی می پردازد و علل موفقیت آنان را مورد بررسی قرار می دهد.
در این برنامه آقای مهندس رحمانی مدیر عامل طلایه با اشاره به آغاز فعالیتش به عنوان یک شرکت دانش بنیان، به عوامل گوناگون در موفقیت رو به رشد از جمله داشتن برنامه قوی جهت پیشبرد اهداف کوتاه مدت و بلند مدت مجموعه اشاره کرد.
مجری برنامه از ایشان به عنوان یک قهرمان ملی یاد کرد.
به گفته دست اندرکاران پایش، این برنامه از جمله برنامه های قوی که با استقبال خوب مردم مواجه گردیده است، می باشد.

روابط عمومی مجتمع صنعتی طلایه

اخبار مرتبط: