مشخصات فنی
Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

Description

آچار انشعابگیر آب:

  • ابزار جانبی نصب که انشعابگیری کلیه انشعابات را ممکن می سازد .
  • قابلیت انشعابگیری از لوله های پلی اتیلن و آزبست
  • قابلیت انشعابگیری از شبکه های خشک و یا تر
  • مناسب جهت انشعابگیری از ½ تا ۱ اینچ
کد محصول :
خرید محصول خرید محصول خرید محصول
talayeh.ind80@gmail.com
https://www.instagram.com/talayehind122
t.me.tic-ind