مشخصات فنی

مخصوص جابجایی و باز و بسته کردن انواع دریچه ها اعم از لولادار و بدون لولا

کد محصول :
خرید محصول خرید محصول خرید محصول