مشخصات فنی
Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

Description

مخصوص جابجایی و باز و بسته کردن انواع دریچه ها اعم از لولادار و بدون لولا

کد محصول :
خرید محصول خرید محصول خرید محصول
talayeh.ind80@gmail.com
https://www.instagram.com/talayehind122
t.me.tic-ind