مشخصات فنی

۱- استفاده از مواد پلی پروپپلن
۲- دارای تحمل فشار بر اساس استاندارد بین المللی BS-EN124
۳-دارای لولای سطحی جهت سهولت در باز و بست و عدم سرقت درب دریچه
۴-قابل ارائه در اندازه ۲۵ سانتی متر

کد محصول :
خرید محصول خرید محصول خرید محصول