مشخصات فنی

۱- استفاده از مواد پلی پروپپلن در کلاف دریچه
۲- تولید درب از چدن خاکستری گرید GG25
۳- دارای تحمل فشار مطابق استاندارد ملی ISIRI 14976 و استاندارد بین المللی BS-EN124
۴- استفاده از پوشش رنگ جهت افزایش طول عمر و مقاوم در برابر خوردگی
۵- قابل ارائه در اندازه ۲۰ سانتی متر

کد محصول :
خرید محصول خرید محصول خرید محصول