مشخصات فنی
Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

Description

۱- استفاده از مواد پلی پروپپلن در کلاف دریچه
۲- تولید درب از چدن خاکستری گرید GG25
۳- دارای تحمل فشار مطابق استاندارد ملی ISIRI 14976 و استاندارد بین المللی BS-EN124
۴- استفاده از پوشش رنگ جهت افزایش طول عمر و مقاوم در برابر خوردگی
۵- قابل ارائه در اندازه ۲۰ سانتی متر

کد محصول :
خرید محصول خرید محصول خرید محصول
talayeh.ind80@gmail.com
https://www.instagram.com/talayehind122
t.me.tic-ind