مشخصات فنی

۱-استفاده از مواد پلی پروپپلن در کلاف دریچه
۲- تولید درب از چدن خاکستری گرید GG25
۳- دارای تحمل فشار بر اساس استاندارد بین المللی BS-EN124
۴- استفاده از پوشش رنگ جهت افزایش طول عمر و مقاوم در برابر خوردگی
۵- قابل ارائه در اندازه ۲۵ سانتی متر

کد محصول :
خرید محصول خرید محصول خرید محصول