مشخصات فنی

شیرخودکار یکسر مغزی برنجی:

  • دارای نشان استاندارد ملی ایران
  • طراحی و تولید بر اساس استاندارد ملی ۳۶۶۴ ISIRI
  • دارای مکانیزم دریچه ای
  • از جنس آلیاژ برنج بر اساس استاندارد بین المللیDIN 17660
  • دارای تحمل فشار هیدرواستاتیک بر اساس استاندارد ملی ISIRI 3664 و استاندارد بین المللی BS EN 5154
  • کاهش نشتی
  • کاهش هزینه
  • رزوه شیرآلات بر اساس استاندارد ISO 228-1
  • قابل ارائه در اندازه های : ۱/۲ و ۳/۴  اینچ

شیرخودکار , شیر یکطرفه , شیراتومات , شیرآلات برنجی , شیرخودکار ساده , شیرخودکار یکسرمغزی , شیرخودکار استاندارد , شیر آلات آب و فاضلاب , شیرخودکار یکسر مغزی , شیر یکطرفه برنجی , شیر خودکار , شیرخودکار آب, انواع شیرخودکار , تولیدکننده شیرآلات , تولیدکننده تجهیزات آب و اضلاب , تولیدکننده محصولات آب , شیرآلات برنجی , شیریکطرفه برنجی , شیرخودکار , شیر یکطرفه , شیراتومات , شیرآلات برنجی , شیرخودکار ساده , شیرخودکار یکسرمغزی , شیرخودکار استاندارد , شیر آلات آب و فاضلاب , شیرخودکار یکسر مغزی , شیر یکطرفه برنجی , شیر خودکار , شیرخودکار آب, انواع شیرخودکار , تولیدکننده شیرآلات , تولیدکننده تجهیزات آب و اضلاب , تولیدکننده محصولات آب , شیرآلات برنجی , شیریکطرفه برنجی , شیرخودکار , شیر یکطرفه , شیراتومات , شیرآلات برنجی , شیرخودکار ساده , شیرخودکار یکسرمغزی , شیرخودکار استاندارد , شیر آلات آب و فاضلاب , شیرخودکار یکسر مغزی , شیر یکطرفه برنجی , شیر خودکار , شیرخودکار آب, انواع شیرخودکار , تولیدکننده شیرآلات , تولیدکننده تجهیزات آب و اضلاب , تولیدکننده محصولات آب , شیرآلات برنجی , شیریکطرفه برنجی , شیرخودکار , شیر یکطرفه , شیراتومات , شیرآلات برنجی , شیرخودکار ساده , شیرخودکار یکسرمغزی , شیرخودکار استاندارد , شیر آلات آب و فاضلاب , شیرخودکار یکسر مغزی , شیر یکطرفه برنجی , شیر خودکار , شیرخودکار آب, انواع شیرخودکار , تولیدکننده شیرآلات , تولیدکننده تجهیزات آب و اضلاب , تولیدکننده محصولات آب , شیرآلات برنجی , شیریکطرفه برنجی , شیرخودکار ساده , شیرخودکار , شیرخودکارهای طلایه

کد محصول :
خرید محصول خرید محصول خرید محصول