موضوع کارگاه: نصب انشعابات آب

تاریخ کارگاه: ۹۴/۰۹/۰۵

با حضور: معاونت مشترکین آقای مهندس خانی و مدیردفتر نظارت بر نصب انشعابات آب آقای مهندس موسوی به همراه جمعی از ناظرین نصب و مسئولین

جهت مشاهده تصاویر در سایز بزرگتر، ابتدا برروی عکس کلیک نموده تا برروی صفحه باز شود، سپس از گوشه سمت راست بالا آیکون ضربدر را انتخاب نمائید.