درباره شرکت

مجتمع صنعتی طلایه بزرگترین طراح و تولید کننده انواع کیت های کامل انشعاب آب به انضمام کنتور و کیت های فاضلاب و تجهیزات منهول در کشور و منطقه است که با به کارگیری مستمر استانداردهای یکپارچه سیستم مدیریت کیفیت: HSE-MS,ISO45001 ,ISO9001,ISO10002و بهره گیری از آزمایشگاهی مجهز برای انجام کلیه آزمون های تجهیزات انشعابات آب و فاضلاب و نیز آزمایشگاه تخصصی کنتور، استاندارد سازی تجهیزات، بهره مندی از حوزه های تخصصی مختلف مهندسی، واحد پویای تحقیق و توسعه، تجارب فنی و تحقیقاتی، زیر ساخت های قوی پشتیبانی، تجهیزات صنعتی و سالن های مجهز تولیدی، همواره سعی در ارائه راهکارهای بهینه سازی و توسعه و بهبود تجهیزات و روش ها در این صنعت نموده است.

اینک طلایه مفتخر است همگام با برنامه های پیشرفت کشور، به عنوان شرکتی دانش بنیان طرح های توسعه ای خود را با توجه به رویکرد همیشگی طلایه مبنی بر« همیشه یک گام جلوتر» بودن، تاکید بر مدیریت مصرف به جای تأمین منابع جدید آب، اجرا نموده و اقدامات مؤثری در ارائه محصولات دانش بنیان و خدماتی ارزشمند به صنعت آب کشور ارائه نماید.