بازدید وزیر نیرو از غرفه طلایه

نمایشگاه آب و فاضلاب تهران - آبان92

جشن پایان سال طلایه

اسفند 92

حضور مدیرعامل در شبکه یک

برنامه پایش- آبان 1392

کارگاه آموزشی توجیهی

نصب انشعابات آب- 21 خرداد 1393

دهمین نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب

مشهد - تیرماه 1393