گالری عکس

بازدید آقای مهندس کریمی قدوسی نماینده مجلس و همراهان از طلایه

بازدیدها

بازدیدهای مسئولان سازمانها

بازدید معاون محترم رئیس جمهور از طلایه
دی 1400

بازدید جناب آقای کریمی قدوسی نماینده مجلس مردم مشهد از طلایه
27 اردیبهشت 1402

بازدید جمعی از مهندسان مکانیک مشهد از طلایه
7 اردیبهشت 1402

بازدید روزنامه اقتصاد آسیا از طلایه
8 آبان 1400

بازدید کارشناسان سازمان ملی استاندارد از طلایه
10 آبان 1400

بازدید مدیر عامل آبفای خراسان شمالی و هیئت همراه از طلایه
17 شهریور 1400

بازدیدهای دانشجویی

بازدید دانشجویان رشته مکانیک دانشگاه فردوسی از طلایه
8 اردیبهشت 1402

بازدید دانشجویان دانشگاه فردوسی از طلایه
5 آبان 1400

بازدید کارشناسان سازمان ملی استاندارد از طلایه
10 آبان 1400

بازدید مدیر عامل آبفای خراسان شمالی و هیئت همراه از طلایه
17 شهریور 1400

نمایشگاه‌ها

بازدید وزیر نیرو از غرفه طلایه
نمایشگاه آب و فاضلاب تهران
آبان 1392

دهمین نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب​
مشهد
تیر 1393

دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب
مهر 1395

جشن پایان سال طلایه
اسفند 1401

جشن‌ها

جشن پایان سال طلایه
اسفند 1392

جشن بازنشستگی و تازه مزدوجین
مرداد 1401

جشن پایان سال و نیمه شعبان
اسفند 1400

جشن پایان سال طلایه
اسفند 1401

دوره‌های آموزشی

کارگاه آموزشی توجیهی نصب انشعابات آب
21 خرداد 1393

جشن پایان سال طلایه
اسفند 1401

جشن پایان سال طلایه
اسفند 1401

جشن پایان سال طلایه
اسفند 1401