واحد مهندسی کیفیت

کنترل | تضمین | کالیبراسیون

فعالیت‌های واحد مهندسی کیفیت طلایه

با توجه به استراتژی طلایه در خصوص تولید محصولاتی با کیفیت و رعایت اصل مشتری مداری فعالیت‌های واحد مهندسی کیفیت در هفت بخش زیر تعریف می‌گردد:

 1. کنترل کیفیت اقلام ورودی
 2. کنترل کیفیت اقلام حین تولید
 3. کنترل کیفیت محصول نهایی
 4. ارزیابی کیفی تامین کنندگان
 5. رسیدگی به پیشنهادات و شکایات مشتریان
 6. تحلیل های کیفی و بهبود مستمر
 7. کالیبراسیون

همچنین استقرار استاندارد ISO 9001:2015 گواه موارد فوق بوده و در طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای کلیه فرآیندهای اثر بخش و کارا و نهایتا افزایش رضایت مشتریان تاثیرگذار و موثر بوده است.
همانگونه که بیان شد مهندسی کیفیت کلیه فعالیت‌های منجر به افزایش رضایت مشتریان را تحت کنترل گرفته و با قاطعیت الزامات تعریف شده فوق را جهت وصول به هدف به اجرا می‌گذارد.

واحد تضمین کیفیت

این واحد به منظور حفظ و بهبود روند دائمی کیفیت تولیدات و افزایش رضایت مشتری و بهبود مستمر از گذشته تاکنون موفق به پیاده سازی و ممیزی سالانه سیستم مدیریت کیفیت و اخذ گواهینامه ۲۰۱۸-۴۵۰۰۱ گردیده است.
در حال حاضر اين شركت برای حفظ روند دائمی كيفيت توليدات خود و رضایت مشتریان، و همچنین حفظ ایمنی و بهداشت پرسنل مبادرت به استقرار نظام كيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 و ۲۰۱۸-۴۵۰۰۱ و اخذ گواهینامه‌های آن از شرکت TUV InterCert-MTIC نموده است.

از جمله فعالیت‌های اجرایی واحد تضمین کیفیت در این مجتمع به شرح زیر می‌باشد:
  • نظارت بر حسن انجام کلیه‌ی فرایندهای سازمان مطابق با سیستم کیفیت تعریف شده در قالب الزامات استانداردهای فوق الذکر
  • تهیه و تدوین کلیه‌ی روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌های کاری، فرم ها و سایر مستندات مطابق با الزامات استانداردهای فوق
  • پایش کلیه‌ی فرایندهای سازمان
  • کنترل اسناد و مدارک سیستم کیفیت
  • برگزاری جلسات بازنگری مدیریت و پیگیری مصوبات آن
  • همکاری در تهیه و تدوین اهداف سازمانی
  • آموزش
  • تعریف و ایجاد ابزارهای لازم جهت اعمال بهبود مستمر در تمامی جنبه‌های کاری شرکت
  • حصول اطمینان از اجرای بهبود مستمر در کلیه ی فعالیت های مهم شرکت و ارتقاء مستمر کیفیت و رضایتمندی مشتریان
  • رسیدگی به نظرات و شکایات مشتریان
  • ممیزی داخلی فرآیندها و هماهنگی جهت ممیزی استاندارد

واحد کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت طلایه با بهره گیری از کارشناسان و متخصصان کارآمد، با هدف حصول اطمینان از شناسایی و کنترل عدم بکارگیری و انتقال اقلام معیوب، و تولید محصولاتی مطابق با الزامات تعیین شده اقدام به پایش و اندازه گیری محصولات به منظور تصدیق مطابق “برنامه‌ی کنترلی” می نماید، به نحوی که در تمامی مراحل دریافت، فرایند و محصول نهایی همواره مواد، قطعات و محصولاتی که از ویژگی‌ها و الزامات تعریف شده برخور دارند به منظور استفاده به مراحل بعدی ترخیص گردند.

فعالیت‌های کنترل کیفیت در طلایه

خلاصه‌ای از شرح فعالیت های واحد کنترل کیفیت در مجتمع صنعتی طلایه به شرح زیر می باشد:
 • کنترل کیفیت اقلام ورودی
 • کنترل کیفیت اقلام حین تولید
 • کنترل کیفیت محصول نهایی
 • ارزیابی کیفی تامین کنندگان

 

فعالیت واحد کالیبراسیون طلایه

این واحد با بکارگیری نیروهای متخصص با هدف شناسایی، نگهداری، کالیبراسیون تجهیزات و حصول اطمینان از خرید، راه‌اندازی، بکارگیری و نگهداری صحیح تجهیزات و ابزارهای اندازه‌گیری مورد استفاده، در واحد مهندسی کیفیت، ایجاد گردیده و فعالیت می‌نماید.