کارخانه : مشهد، کیلومتر 15 بزرگراه آسیایی، جنب پمپ بنزین

تلفن :12-05132673511

فکس: 32673736-051

واتساپ: 09157906202

واحد بازرگانی و فروش داخلی

تلفن : 32673737-051

فکس : 32673736-051

ایمیل : Info@talayehind.com

talayeh.ind80@gmail.com

بازرگانی بین المللی (واردات- صادرات)

تلفن : 32673812 51-98+

داخلی: 149

همراه : 09054654599

فکس :32673736-051

واتساپ: 09054654599

ایمیل : Exp@talayehind.com