گالری ویدئو

مصاحبه Press Tv با مدیریت طلایه

نمایشگاه تجهیزات انشعابات آب و فاضلاب

مصاحبه Hispan Tv با مدیریت طلایه

نمایشگاه تجهیزات انشعابات آب و فاضلاب

مصاحبه تلفنی مدیریت در برنامه پایش شبکه یک

با موضوع تندیس‌ فروشی و هویت سازی جعلی