فنی مهندسی

مجتمع صنعتی طلایه همواره به عنوان یک مجموعه ای پیشرو در عرصه نوآوری در حوزه انشعابات آب و فاضلاب، با تکیه بر خلاقیت کارشناسان خود در بخش مهندسی، ضمن درک ضرورت بهره برداری بهینه از منابع و لزوم تغییر روش ها و الگو ها، موفق به تولید محصولاتی نوآورانه گردیده و تاکنون الگو های جدیدی را به مدیران و کارشناسان این صنعت ارائه و در این راستا تاييديه هاي زیادی کسب نموده است.
این واحد شامل بخش های مهندسی محـصول، طراحی قالب و فیکســچر، طراحی ابزار، کنترل مدارک فنی، مهندسی تولید، مهندسی صنایع، مهـندسی ساخـت می باشـد که هر بخش دارای دستورالعمل هایی بوده و براساس آن فعالیت می نماید 

برخی از نرم افزارهای تخصصی مورد استفاده در واحد مهندسی

مهندسی و طراحی محصول : Solid work و Catia

نرم افزارهای تحلیلی : Procast ,Floent ,Cosmos ,Ansys

نرم افزارهای شبیه سازی: Super forge , Procast , Deforme ,Mold flow , Floent

کنترل مدارک فنی : نرم افزار کنترل مدارک اختصاصی طلایه

مهندسی تولید : Excel و نرم افزار اختصاصی طلایه

مهندسی صنایع : Excel ,MSP و نرم افزار تکوین محصول اختصاصی طلایه

مهندسی ساخت : Master Cam

این واحد شامل بخش های مهندسی محـصول، طراحی قالب و فیکســچر، طراحی ابزار، کنترل مدارک فنی، مهندسی تولید، مهندسی صنایع، مهـندسی ساخـت می باشـد که هر بخش دارای دستورالعمل هایی بوده و براساس آن فعالیت می نماید