نمایش 9 24 36

مشخصات فنی:

  • دارای كلاس تحمل بار، D400 بر اساس استاندارد  INSO 14976
  • درب و کلاف از نوع چدن داکتیل با گرید GGG40، مطابق استاندارد  DIN EN 1563
  • داراي گزارش آزمون تحمل فشار و بارگذاري ( ۴۰ تن ) مطابق استاندارد INSO 14976 (BS EN 124)
  • دارای گزارش آزمون استحکام کششی مطابق استاندارد  DIN EN 1563